Teplo slnka vo Vašom domove

Infračervené kúrenie

“Tento vykurovací systém odporúčame každému, kto chce teplé, pohodlné a ekonomické vykurovanie.

Pomocou inteligentnej vykurovacej fólie sa teplo slnka dostane do Vášho domova.”

Pomôžeme Vám, aby ste získali vedomosti ohľadom infra kúrenia.

IMG 6985

Teplo slnka vo Vašom domove

Infračervené kúrenie

“Tento vykurovací systém odporúčame každému, kto chce teplé, pohodlné a ekonomické vykurovanie.

Pomocou inteligentnej vykurovacej fólie sa teplo slnka dostane do Vášho domova.”

Pomôžeme Vám, aby ste sa zaškolili ohľadom infra kúrenia.

IMG 6985

Infra kúrenie

Spôsoby šírenia tepla

Pre pochopenie infračerveného vykurovania je veľmi dôležité si uvedomiť spôsoby, akými sa teplo odvádza. Všetky spôsoby možno nájsť vo všetkých vykurovacích systémoch, aj keď v rôznych pomeroch. Pri radiátorovom vykurovaní je viac prítomné prúdenie a vedenie, pri infračervenom vykurovaní môžeme hovoriť skôr o sálaní/žiarení.

 • Prúdenie 
 • Vedenie 
 • Žiarenie 
Képernyőfotó 2021 12 15 14.19.27

Prúdenie:

Pohyb medzi dvoma pevnými bodmi, pohyb častíc medzi dvoma pevnými bodmi.

Képernyőfotó 2021 12 15 14.19.37

Vedenie – kondukcia

Energia sa šíri priamym kontaktom.

Vezetes

Žiarenie:

Energia, ktorá sa šíri vo forme tepla, svetla alebo energetického lúča.

Sugarzas Infrasugar Infarfutes

Infračervené žiarenie

Infračervené žiarenie = infračervené svetlo, ktoré vyžaruje teplo;  elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako viditeľné svetlo a kratšou ako mikrovlnové žiarenie.

Názov znamená „pod červenou“, pričom červená je farba viditeľného svetla s najdlhšou vlnovou dĺžkou. Teda vlny „pod červenou“ boli pomenované ako infračervené lúče.

Infračervené žiarenie je pre ľudské oko neviditeľné, no naša pokožka ho vníma ako teplo.                     V skutočnosti je to rozsah, ktorý poskytuje teplo podobné slnečnému žiareniu.

Infračervený lúč využíva vzduch ako médium na prenikanie do pevných látok a ich priame ohrievanie bez výraznej straty energie.

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum je veľmi široké a je obsadené iba malým rozsahom infračerveného žiarenia tesne pod rozsahom viditeľného svetla.

Spektrum Sk 1

Infračervené žiarenie a jeho pásma

Infračervené žiarenie má mnoho pásiem a povaha jeho použitia je rôzna. Zaujíma nás „infračervené žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou“ (8-14 mikrometrov). Tento rozsah je možné použiť na infračervené vykurovanie.

 • Blízke infračervené žiarenie – je používané v optickej komunikácii, napr. nočné videnie
 • Krátkovlnové infračervené žiarenie – používa sa v telekomunikáciách
 • Strednovlnové infračervené žiarenie – používa sa napríklad pri samo riadiacich raketách vo vojenstve
 • Dlhovlnové infračervené žiarenie – často označované ako tepelný senzor, vytvára pasívny tepelný obraz, ktorý nevyžaduje vonkajší zdroj svetla ani teplo
 • Ďaleké infračervené žiarenie

 

Folia 4

Infrapanely

 

Infrapenely

 

Chcete zistiť výkon infrapanelu, ktorý bude pre Vás ten najvhodnejší?

On-line kalkulačka

Pomocou online kalkulačky si to môžete vypočítať sami!

Názory našich odborníkov

„Dlhé roky som bol obchodným riaditeľom obchodnej spoločnosti tepelných čerpadiel. Po oboznámení sa s infrakúrením som si uvedomil, že má dobrú perspektívu do budúcna. Tepelné čerpadlo bolo dobré, ale podľa mojich vedomostí sa vysoké náklady nikdy nevyplatia.“

Alexander Dzubaj

Riaditeľ spoločnosti, Maxeco - Európa

„Infrakúrením sa zaoberám už 15 rokov. Za posledné roky som vyškolil tisíce ľudí v Maďarsku a Európe ohľadom vykurovacích fólií. Na Slovensku práve maturujúci mechanici robia skúšky z infračervených vykurovacích predmetov. Málokto vie viac ohľadom tejto oblasti ako ja.“

 

Izsóf Peter

Riaditeľ výroby, Maxeco - Europa

„Infračervenému vykurovaniu sa v Maďarsku venujem už 10 rokov. Videl som všetko na tomto trhu a presne viem, prečo je ZAKÁZANÉ inštalovať produkt nízkej kvality.“

 

Tóth Tamás

Riaditeľ maďarskej spoločnosti, Toma Family Mobil KFT.

Infra kúrenie

Infračervené vykurovanie ako spôsob kúrenia

Používanie infračerveného žiarenia ako infračerveného vykurovania sa začalo, počas 2. svetovej vojny na zahrievanie vojakov na palube bombardérov aby nezamrzli (to boli predchodcovia vykurovacích panelov a infrapanelov). Postupom času sa technológia stala sofistikovanejšou a efektívnejšou.

Používanie infračerveného vykurovania je teraz rozšírené. Mnohé z jeho pozitívnych výhod sú známe, či už ide o hospodárnosť, pohodlie alebo zdravotné prínosy.

Typy infračervených ohrievačov

 • infrapanely
 • infračervená vykurovacia fólia
 • infražiariče
GD600 Plus White

Infrapanely

Infrapanely sú v súčasnosti najbežnejšou a najstaršou verziou infračerveného vykurovania. Existujú v rôznych výkonoch, veľkostiach a prevedeniach. Inštalácia je pomerne jednoduchá na stenu alebo na strop. Táto verzia infrakúrenia je vykonaná sálavým teplom. Najskôr zahrieva ľudí a potom predmety v miestnosti. Nedochádza k pohybu vzduchu, takže nevzniká prach. Môže sa použiť aj ako primárne kúrenie, ale odporúčajú sa ako pomocné ohrievače. Existujú aj zrkadlové infrapanely, ktoré môžu byť dobrým riešením špeciálne pre kúpeľne.

Využitie infrapanelov:

 • Vykurovanie kúpeľní, bytov
 • Vykurovanie kancelárií
 • Môžu sa využívať aj v kostoloch
 • Vykurovanie detských izieb môže byť tiež vynikajúcou voľbou

Infračervená vykurovacia fólia

Tento produkt infračerveného vykurovania je k dispozícii v rôznych šírkach (50-100 cm) a výkonoch (25w / m2 – 400 W / m2). Výkon vykurovacej fólie je v každom prípade určený energetickou stratou budovy. Na dosiahnutie požadovaného komfortu je potrebné si zvoliť správny výkon. Rozdiel medzi vykurovacími fóliami je medzi generáciami (odzrkadľujú sa aj ceny), či výrobky majú samoregulačné vlastnosti alebo nie.

Palanta Futes

Rozdiel medzi generáciami vykurovacích fólií

Nedostatky prvej a druhej generácie vykurovacích fólií

9

Pri vykurovacích fóliách vyrobených pred rokom 2015 bolo potrebné venovať veľkú pozornosť správnemu umiestneniu nábytku. Medzi spodkom nábytku a podlahou bolo potrebné ponechať vzduchovú medzeru aspoň 4-5 cm, aby sa nezachytávala energia vznikajúca pri kúrení. Ak sa tak nestalo, životnosť parkiet sa drasticky znížil v dôsledku prehrievania. Nepomohlo ani správne nastavenie termostatov.

9

Umiestnenie nábytku bolo potrebné určiť vopred, aby sa zohľadnila nevykurovaná plocha. To neskôr znemožnilo premiestnenie nábytku.

9

Vo fóliách prvej generácie pásy neboli navzájom spojené. Prevádzka týchto fólií nebola spoľahlivá. Medené a strieborné pásiky slúžiace na vedenie elektrického prúdu sú k sebe menej optimálne pripevnené a vzniká elektrický oblúk (výboj), ktorý môže túto časť vykurovacej fólie zničiť a prestať fungovať a stať sa nepoužiteľným.

9

Kvalita PET fólie ani zďaleka nedosahuje jej súčasnú technológiu. Staršia vykurovacia fólia sa môže poškodiť aj počas inštalácie.

9

Staršie vykurovacie fólie v extrémnych prípadoch môžu spôsobiť aj nehodu.

Inteligentná, samoregulačná vykurovacia fólia 3. generácie

Samoregulácia je v skutočnosti PTC (Positive Temperature Coefficient), čo znamená, že so zvyšujúcou sa teplotou sa zvyšuje aj odolnosť uhlíkovej pasty. Zvyšujúci sa odpor spôsobuje zníženie výkonu a nižší odpor dáva menej infračerveného žiarenia a menej tepla.

Samoregulácia šetrí v priemere 25 % energie v porovnaní so staršími typmi infra fólie. Po zapnutí termostatu sa fólia spustí na maximálny výkon, postupom času jej teplota stúpa a kvôli samoregulačným vlastnostiam fólie jej výkon klesá až po jej vypnutí.

Ďalšou veľmi dôležitou výhodou samoregulačnej inteligentnej vykurovacej fólie je BEZPEČNOSŤ.        S touto vykurovacou fóliou sa dá predísť všetkým predchádzajúcim nedostatkom.

Folia
Folia 1
Folia 3

Prečo naša infračervená vykurovacia fólia funguje ako infravykurovanie aj v prípade podlahového kúrenia?

Na vysvetlenie tohto javu je potrebné sa pozrieť do fyziky. Tu sú hneď 2 základné pojmy.

Emisivita: Určuje tepelnú vodivosť a tepelnú odrazivosť materiálov.

Čierne teleso: Referenčný bod. Je to teleso s ideálnymi vlastnosťami, ktoré v skutočnosti neexistuje. Používa sa len ako referenčný bod.

Ideálne vlastnosti: 100% infračervených lúčov vyžarovaných na čierne teleso je absorbovaných, 0% odrazených. Po vypnutí zdroja je 100% absorbovanej IR (infra) energie vyžiarených späť a 0% zostáva v telese ako tepelná energia. Tento koeficient nemá jednotku, jeho hodnota je 1,0.

Emisivita všetkých ostatných predmetov a hmoty okolo nás (schopnosť skutočných telies vyžarovať žiarenie) je menšia ako táto.

Pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Emiszivitas Tablazat

Dôležité vedieť: Čím je emisivita nižšia, tým viac IR (infra) energie sa odráža, čím je bližšie k hodnote 1, tým vyššiu IR energiu absorbuje a spätne vyžaruje. napr. v lete betón a asfalt pohlcujú infračervenú energiu a spätne ho vyžarujú do svojho okolia.

Pre betón je emisivita 0,95. Absorbuje 95 % žiarenia a následne ho opätovne vyžaruje v rovnakej forme a frekvencii. Tých 5% energie sa neutratí, ale javí sa ako kondukcia. (teplo prevzaté vedením) (betón sa zahrieva). V tomto prípade hrúbka betónu neovplyvňuje prenos žiarenia, jedine maximálny čas ohrevu.

Pri výbere podlahovej krytiny je veľmi dôležité, aký materiál sa dostane na vykurovací systém, napr. pri klasickom podlahovom kúrení sa pod podlahu uloží podložka s hliníkovou vrstvou. V tomto prípade hliník pre svoju nízku emisivitu väčšinu infračervenej a tepelnej energie prichádzajúcej zdola odráža spätne. V tomto prípade šírenie tepla sa uskutočňuje vedením. Takéto materiály nie sú vhodné na infračervené vykurovanie.

Výhody vykurovacej fólie

 • Vďaka mimoriadne tenkému prevedeniu možno vykurovaciu fóliu jednoducho inštalovať aj na problémové miesta
 
 
 • Vyžaruje biologicky optimálne teplo pre ľudský organizmus

 • Vyhrievacia fólia má preukázateľne antibakteriálny účinok

 • Rýchla montáž

 • Krátky čas výhrevu

 • Zlepšuje kvalitu vzduchu

 • Široko používané

 • Hospodárny vykurovací systém

 • Výhodné investičné náklady v porovnaní s inými vykurovacími systémami

 • Príjemné teplo v domove

 • Nie sú potrebné žiadne radiátory na stenách, takže ostane viac voľného miesta

 • Ovládanie je pomocou termostatov, možnosť prispôsobiť teplotu pre každú miestnosť

Zdravie

Infračervené žiarenie sa skladá z niekoľkých rozsahov vlnových dĺžok. Ďaleké infračervené žiarenie je pre človeka najcennejšie. Vlnová dĺžka žiarenia vyžarovaná infračervenou vykurovacou fóliou tretej generácie je rovnaká ako u ľudského tela, takže to vnímame ako žiarenie vlastnej vlnovej dĺžky. Táto moderná, ekonomická vykurovacia technika je biologicky optimálny, zdravý zdroj tepla pre naše telo. Zlepšuje kvalitu vzduchu v miestnostiach. Na základe experimentu vykonávaného v 30-minútových intervaloch bolo zistené, že táto elektrická vykurovacia fólia zlepšuje kvalitu vzduchu na 81% za 2 hodiny. Navyše v miestnosti vykurovanej fóliou sa vytvorí atmosféra blahodarne pôsobiaca na náš organizmus, vzduch si zachová vlhkosť, teda sa nevysuší.

Možnosť využitia

Podlahové kúrenie, stropné kúrenie, stenové kúrenie alebo prídavné kúrenie. Vďaka 0,5 mm hrubej fólii ho možno inštalovať takmer na akékoľvek miesto.

Pohodlie

Naše inteligentné infračervené vykurovanie poskytuje vysoký komfort v domoch, hoteloch, reštauráciách, kaviarňach, biznis centrách, administratívnych budovách, škôlkach, nemocniciach, víkendových domoch, športových zariadeniach, hospodárskych budovách a na akýchkoľvek miestach, kde potrebujete komfortné vykurovanie s nízkymi nákladmi. Nevysušuje vzduch a nespôsobuje rozvírenie prachu.

Hospodárny systém

Účinnosť elektrickej vykurovacej fólie je mnohonásobne vyššia ako u iných elektrických vykurovacích systémoch. Veľmi nízke ročné prevádzkové náklady, bezúdržbový systém, rýchla doba zahriatia, presné ovládanie, dlhá životnosť, kvalitná výhrevnosť.

Možnosti inštalácie vykurovacej fólie

Stenové kúrenie

Satorfutes Infa Elektromos Futes 320px

Stropné kúrenie

IMG 20151102 135352

Infračervené kúrenie ako podlahové kúrenie

Veľkou výhodou infračervenej vykurovacej fólie je jej rýchla montáž, hrúbka vykurovacieho systému a výhodné investičné náklady.

IMG 6610

Veľkou výhodou týchto variantov podlahového vykurovania je, že na rozdiel od klasického podlahového vykurovania nevzniká prach, čím sa zabezpečuje zdravé prostredie pre tých, ktorí trpia chorobami dýchacích ciest.

Pri správnom poradí vrstiev podlahového kúrenia je možné položiť na systém akúkoľvek podlahovú krytinu (laminátová podlaha, koberec, …)

Pri správnej inštalácii je emisia škodlivého žiarenia systému v rámci limitov stanovených celou domácou legislatívou, nižšia ako napríklad vyžarovanie mobilného telefónu. V prípade potreby sa dá znížiť takmer na nulu.

Infrakúrenie zabezpečuje rovnomernejšie rozloženie tepla v celom byte. Je menší teplotný rozdiel medzi teplotou podlahy a vzduchom pod stropom ako pri iných podobných podlahových kúreniach. Vďaka infračervenému žiareniu je tento systém ekonomickejší, účinnejší a má vlnovú dĺžku s blahodarným účinkom na ľudský organizmus. Je dokázaný aj jeho antibakteriálny účinok. Navyše neprehrieva podlahu nad limity a nerozvíri prach, nevytvára vrstvu prachu ako pri klasickom podlahovom kúrení, keďže nespôsobuje pohyb vzduchu.

Nová vykurovacia fólia tretej generácie má samoregulačnú funkciu, ktorá pomáha chrániť podlahu a nábytok v domácnosti. Jeho inteligentná vlastnosť sa odráža aj na jeho spotrebe, keďže v porovnaní s inými vykurovacími fóliami dokáže fungovať o 15-20% ekonomickejšie.

Padlo Futes 510px

Vykurovaciu fóliu je možné inštalovať do mokrých aj suchých miestností a nemusí sa brať ohľad na umiestnenie nábytku. Jej inteligentné vlastnosti odoberú výkon, ak niečo izoluje a obmedzí odvod tepla.

Dsc01368

Výkon infračerveného podlahového kúrenia

 

Výkon inteligentnej vykurovacej fólie je podobný ako u iných elektrických vykurovacích systémov, ale jej výsledná účinnosť je oveľa vyššia vďaka zodpovedajúcemu rovnomernému vyžarovaniu tepla.

Tento infračervený vykurovací systém je svojimi vlastnosťami schopný odvádzať vlhkosť zo stien, eliminuje možnosť tvorby plesní, neprehrieva podlahu, zabraňuje vysychaniu vzduchu, eliminuje rozvírenie prachu, čím zabezpečuje zdravé podlahové vykurovanie v každom domove .

Skladba vrstiev podlahového vykurovania

Pre montáž podlahového kúrenia je potrebné vopred pripraviť rovný povrch, na ktorý sa uloží. Môže to byť polystyrénová izolácia, ak sa napríklad neskôr dostane betón na vykurovací systém. Fólie je možné uložiť aj na existujúcu podlahu alebo betón.

Vykurovací systém v sebe zahŕňa tri vrstvy. Ako spodná vrstva sa celoplošne položí odrazová fólia (tepelne izolačná), nasleduje 60-70% prekrytie miestnosti vykurovacou fóliou a v hornej časti sa vykurovací systém prekryje parotesnou fóliou (parozábrana).

Skladby vrstiev sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 

Dlažba
Lepidlo na dlažbu
5-4 cm betón / 2 cm rigirdur (sadrovláknité dosky)
Uzemnenie
Krycia fólia (parozábrana)
Vykurovacia fólia
5mm odrazová fólia
Izolácia (napr. polystyrén)
Betón

 

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

Laminátová podlaha
Zakrývací papier
4-5 cm Betón / 2 cm rigidur (voliteľná, táto vrstva je iba možnosťou)
Uzemnenie
Krycia fólia (parozábrana)
Vykurovacia fólia
5mm odrazová fólia
Izolácia (napr. polystyrén)
Betón

 

 

0
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Drevená podlaha (palubovka)
4-5 cm Betón / 2 cm rigidurr (voliteľná, táto vrstva je iba možnosťou)
Uzemnenie
Krycia fólia (parozábrana)
Vykurovacia fólia
5mm odrazová fólia 
Izolácia (napr. polystyrén)
Betón

 

 

0
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Koberec, PVC podlaha 
4-5 cm Betón / 2 cm rigidur (sadrovláknité dosky) 
Uzemnenie
Krycia fólia (parozábrana)
Vykurovacia fólia
5mm odrazová fólia
Izolácia (napr. polystyrén)
Betón

Stropné vykurovanie

V dnešnej dobe je stropné vykurovanie čoraz bežnejším vykurovacím systémom ako infračervené vykurovanie. Je to kvôli malým rozmerom a rýchlej inštalácii.

Výhody stropného vykurovania

V prípade stropného vykurovania nestrácame z výšky miestnosti. Strop nie je zakrytý nábytkom, preto je možné vykurovaciu plochu plne využiť na inštaláciu vykurovacej fólie. Keďže je strop voľný, stropné kúrenie sa dá jednoducho namontovať aj dodatočne. V malých bytoch to môže ušetriť veľa miesta, keďže nie sú potrebné radiátory. Stropné vykurovanie je v podstate neviditeľné, čo z neho robí jeden z najestetickejších spôsobov vykurovania.

Rovnomerné rozloženie tepla a vynikajúci komfort sú zaručené, a to všetko mimoriadne hospodárne. Na rozdiel od klasického podlahového kúrenia necirkuluje pri stropnom kúrení prach v byte, takže dokáže vytvoriť oveľa zdravšie prostredie.

Ste v procese rekonštrukcie? Chcete sa vyhnúť demontáže existujúcej podlahy? Dá sa tomu vyhnúť inštaláciou stropného vykurovania. Ide o oveľa jednoduchší a časovo menej náročný proces – proti nemu prakticky neexistujú žiadne argumenty. Pre skutočne estetický dizajn sa vykurovacia fólia montuje nad viditeľný strop.

Infračervené stropné vykurovanie je dobrým riešením do kancelárií, hotelových izieb, dovolenkových domov, kde nie je potrebné neustále vykurovať a potrebné je rýchlo dosiahnuť príjemné teplo.

Stropné vykurovanie

0
6
5
4
3
2
1

Sadrokartón
Nosná konštrukcia 
Vykurovacia fólia
Odrazová fólia
Izolácia
Strop

Stenové vykurovanie

Infrakúrenie stenové je perfektným riešením v prípade, že nechcete pri rekonštrukcií demontovať krytiny, nie je dostatočná výška pod podlahou. Používa sa skôr ako prídavné kúrenie, nakoľko je možné ho inštalovať len na voľné povrchy stien, je ZAKÁZANÉ prikrývať ho nábytkom, pretože by sa zhoršil výkon vykurovacej fólie. Nástenné kúrenie je možné obložiť sadrokartónom a tapisériami.

Satorfutes Infa Elektromos Futes 320px

0
4
3
2
1

Sadrokartón
Vykurovacia fólia
Odrazová fólia (tepelná izolačná)
Bočná stena

Na záver tu ešte musíme vložiť tému vykurovacieho panelu/elektrického konvektora. Tieto produkty si mnohí mýlia s infrapanelmi kvôli podobnosti ceny a výkonu. Prevádzka oboch vykurovacích systémov je úplne odlišná. Vykurovacie panely nevyužívajú infračervenú technológiu, ohrievajú vzduch a cirkulujú ho v miestnosti. Ich projektovanie si vyžaduje aj špeciálne odborné znalosti, pretože nie všetky sa dajú inštalovať kdekoľvek. Kým správne miesto infrapanelu nájdeme po jednoduchom hľadaní, pri vykurovacom paneli máme v byte menej možností.

 

Elektrické konvektory

 

Elektrické konvektory

 

 

Chcete vedieť aká bude spotreba Vášho elektrického konvektora?

On-line kalkulačka

Pomocou online kalkulačky si to môžete vypočítať sami!

Je možnosť aj na vonkajšie infračervené vykurovanie?

Samozrejme. Do tejto kategórie patria infražiariče určené na vykurovanie vonkajších terás. V našom internetovom obchode si môžete vybrať zo stoviek produktov!

Vonkajšie ohrievače – infražiariče